Jak przebiega modernizacja linii produkcyjnych?

Modernizacja linii produkcyjnych jest nie tylko poprawa funkcjonalności i wydajności urządzeń do produkcji, ale przede wszystkim utrzymanie konkurencyjności firmy oraz jej rozwój. Modernizacje są też niezbędne dla zapewnienia większego bezpieczeństwa pracownikom. Jak modernizuje się linie przemysłowe?

Ocena dotychczasowych rozwiązań

Przed przystąpieniem do przebudowy linii produkcyjnej i jej modernizacji dokonuje się oceny stanu technicznego parku maszynowego i zastanych rozwiązań. Wskazuje się przestarzałe, niewydajne elementy urządzeń, które można zautomatyzować lub wdrożyć inne nowoczesne rozwiązania, np. roboty przemysłowe.

Projektowanie zmian w linii produkcyjnej

Po dokonanej ocenie następuje etap opracowania rozwiązań modernizacyjnych i poznanie potrzeb przedsiębiorstwa, mając na uwadze poprawę wydajności i efektywności produkcji, przy jednoczesnym dbaniu o optymalizację kosztów produkcji. Zmiany mogą dotyczyć przebiegu taśm transportowych, instalacji elektrycznych, sterowników czy całych maszyn roboczych.

Wdrożenie i montaż planowanych zmian

Opracowanie zmian linii przemysłowej pozwala na wdrożenie i rzeczywisty montaż zaprojektowanych poprawek. Modernizacja musi przebiegać szybko, nie powodując znacznych opóźnień i przestojów w produkcji. Na tym etapie prowadzone są też szkolenia dla pracowników, obsługujących linię produkcyjną. Wdrażane rozwiązania uruchamiane są najszybciej jak to możliwe.

Kontrola działania wprowadzonych zmian

Po zamontowaniu projektowanych zmian konieczna jest ich kontrola oraz sprawdzenie czy wszystkie komponenty i elementy modernizacji zostały prawidłowo zainstalowane, czy wymagają korekty lub poprawek. Jeśli wszystko działa bez zarzutu i spełnia początkowe założenia, modernizacja linii przemysłowej kończy się na tym etapie.