Na czym polega automatyzacja procesów produkcyjnych?

Przedsiębiorstwa wytwórcze cechują się szeregiem procesów technologicznych, logistycznych czy magazynowych. Dotyczą one najczęściej powtarzalnych, monotonnych czynności montażowych, obróbki materiałów, pakowania, przenoszenia, transportowania i składowania. Wiele z nich może zostać skutecznie zastąpionych przez maszyny i urządzenia w systemach automatyzacji produkcji, odciążając tym samym pracowników i zwiększając wydajność przedsiębiorstwa.

Jak wdrożyć automatyzację produkcji?

Zdecydowaną większość procesów produkcyjnych można z powodzeniem zautomatyzować, dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania IT, sterowników oraz maszyn, urządzeń i robotów przemysłowych, zintegrowanych w jeden system sterowany komputerowo. Dzięki temu dokonuje się eliminacja ręcznych procesów, wykonywanych przez pracowników. Człowiek jest potrzebny jedynie do nadzorowania i kontroli systemów informatycznych.

Przed dokonaniem automatyzacji należy przeprowadzić dokładną analizę procesów technologicznych i możliwości zastosowania automatyki i robotyki oraz zaprojektować i zbudować maszyny, odpowiedzialne za zwiększenie zdolności produkcyjnych zakładu. Wdrożenie systemu automatyzacji należy zlecić doświadczonym firmom, które są w stanie zrealizować każdy z etapów pracy.

Dlaczego automatyzacja produkcji jest istotna?

Przede wszystkim pozwala ograniczyć koszty, które do tej pory ponoszone były na pracowników, wykonujących określone, powtarzalne czynności. Automatyzacja zapewnia bezawaryjność pracy systemu, identyczność produktów końcowych, brak czynnika błędu ludzkiego. To również ogromne zwiększenie możliwości produkcyjnych, np. dzięki pracy systemu przez 24 godziny 7 dni w tygodniu. Automatyzacja i robotyzacja umacniają pozycję firmy na rynku, znacznie zwiększając jej konkurencyjność.